Duurzaam Ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P- formule.
Waar grote multinationals zoals Shell of Unilever over MVO spreken, gebruikt het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en dus ook Terre A Nova, meestal de term Duurzaam Ondernemen. De theoretische achtergronden zijn dezelfde, maar de praktische vertaling in het bedrijf is anders. Terre A Nova richt zich bij het vorm geven aan duurzaamheid in eerste instantie sterk op de interne organisatie (milieu, producten en medewerkers) gebruik van gerycycled materiaal, houtgebruik en energie leverancier tot de brandstof van de bedrijfsbus. Bij het verwerven van medewerkers is er gekozen voor mensen die iets verder van de arbeidsmarkt staan. Duurzaam ondernemen is dus ook de maatschappelijke kant die in beeld komt bij het ondernemen.

Lees meer duurzame onderwerpen op:
allesduurzaam.nl

Duurzaam Ondernemen  | Maatschappelijk verantwoord ondernemen